Informace pro žáky a rodiče ke koronaviru

Informace pro žáky a rodiče ke koronaviru

Vážení rodiče a žáci,

apeluji na vás, kteří jste se vrátili z dovolené z některých rizikových oblastí výskytu koronaviru (oblast Emilia – Romagna, Lombardie, Piemont, Benátsko, Trentino a jiných ohrožených oblastí (Čína, Irán, Hong Kong, Japonsko, Jižní Korea), abyste neprodleně po návratu z těchto oblastí telefonicky kontaktovali územní pracoviště KHS Středočeského kraje dle místa svého bydliště (www.khsstc.cz), zůstali doma a sledovali svůj zdravotní stav (horečka, dýchací obtíže). Hygienická stanice Středočeského kraje doporučuje, aby rodiče žáků, kteří byli v rizikových oblastech, kontaktovali jejich linku: 771137070, a to i přesto, že se u nich neprojevily příznaky nemoci.

V případě výskytu výše uvedených příznaků kontaktujte telefonicky svého praktického lékaře.

Současně žádám rodiče žáků, kteří zůstanou v domácí péči, aby informovali o této skutečnosti třídní učitele, popřípadě vedení školy.

Všechny žáky žádáme, aby důsledně dodržovali základní hygienické návyky a osobní hygienu (časté mytí rukou mýdlem a teplou vodou, respirační hygienu) a používání dezinfekčních prostředků jako nástroje ochrany proti šíření infekce v populaci.

Iva Šreplová, řed. školy