Informace pro rodiče žáků 1. a 2. ročníků – zahájení prezenční výuky od středy 18. 11. 2020

Informace pro rodiče žáků 1. a 2. ročníků – zahájení prezenční výuky od středy 18. 11. 2020

Vážení rodiče,
jsme rádi, že se pomaloučku posouváme k lepšímu a že v příštím týdnu škola otevře své brány alespoň pro ”své nejmladší žáky”. Moc se na to těšíme a předkládáme pár základních informací.

  • Od středy 18.11.2020 se obnovuje prezenční výuka pro žáky a 2. ročníků, vyučujeme podle platného rozvrhu.
  • Nebude vyučován zpěv jako součást hudební výchovy a nebude vyučována tělesná výchova.
  • Škola zařadí v rozumné míře a v závislosti na počasí pobyt venku (vycházky, výukový pobyt venku, apod. – prosíme vhodné oblečení pro žáky).
  • Kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, neprolínají.
  • Po celou dobu pobytu ve škole je pro žáky i všechny zaměstnance školy povinnost nošení roušky či respirátoru (je třeba mít min. 2 roušky na den a neprodyšný sáček na uložení použité roušky) – roušku nelze nahradit ochranným štítem.
  • Třídy budou intenzivně větrány, a to vždy v polovině vyučovací hodiny a 5 min. o přestávce.
  • Školní družina bude v provozu, i ranní, oddělení družiny se nesmějí a nebudou slučovat.
  • Školní stravování je nadále v provozu pro žáky prezenční i distanční výuky, žáci na distanční výuce si mohou stravu odebrat jako doposud, do jídelny mohou vstupovat pouze žáci prezenční výuky a zaměstnanci školy, v prostorách školního stravování mají všichni povinnost nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

S pozdravem
Mgr. Iva Šreplová, řed. školy