Informace o preventivních opatřeních proti rozšíření nákazy onemocnění koronaviru COVID-19

Informace o preventivních opatřeních proti rozšíření nákazy onemocnění koronaviru COVID-19

Vážení rodiče, žáci a zaměstnanci školy,

předáváme Vám základní informace o preventivních opatřeních proti rozšíření nákazy onemocnění koronaviru COVID-19.

V průběhu prázdnin byla škola pečlivě uklizena i za použití dezinfekčních prostředků. V pondělí ráno zopakujeme žákům poučení o pravidlech hygieny a chování vzhledem k prevenci onemocnění. Další informace je možné získat na doporučených stránkách MŠMT:

https://www.msmt.cz/doporuceni-pro-skoly-ke-koronaviru

https://www.msmt.cz/informace-pro-skoly-ke-koronaviru

Školy a školská zařízení mají v případě výskytu podezření na šíření koronaviru povinnost řídit se, stejně jako jiné osoby, předpisy a pokyny vydávané na ochranu veřejného zdraví Ministerstvem zdravotnictví či krajskými hygienickými stanicemi. Tyto pokyny mají tedy přednost i před pravidly upravenými školským zákonem.

Jak se proti nákaze COVID-19 preventivě chránit?

Důležité je postupovat tak, jako při klasickém respiračním onemocnění:

  • vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní
  • dodržovat základní hygienická pravidla
  • používat například i dezinfekci, pokud jsme v kontaktu s lidmi, kteří trpí akutními respiračními potížemi
  • nezdržovat se v místech s vyšší koncentrací osob
  • jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou! (kapénky se pak mohou přenést dál)
  • důsledně chránit by se měli také zdravotníci, kteří přicházejí s pacienty nejvíce do styku.

Podrobné informace získáte také na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR. To vydalo 6. 3. 2020 Opatření, kterým se nařizuje automatické rozhodování o karanténě pro osoby cestující z Itálie – viz odkaz Mimořádné opatření zde:

PDF

Iva Šreplová, řed. školy