Informace ke vzdělávání od 12.4.2021

Informace ke vzdělávání od 12.4.2021

Vážení rodiče a žáci,

nařízením MŠMT a MZ ČR je od 12. 4. 2021 umožněna prezenční výuka žáků 1. stupně v rotacích.

Výuka v týdnu 12. 4. – 16. 4. 2021:
1. A, 1. B, 3. A, 3. B – žáci ve škole – prezenční vyučování
2. A, 2. B, 4. 5. tř. – žáci doma – distanční vyučování

Výuka v týdnu od 19. 4. – 23. 4. 2021:
1. A, 1. B, 3. A, 3. B – žáci doma – distanční vyučování
2. A, 2. B, 4., 5. tř. – žáci ve škole – prezenční vyučování

Školní družina:
Ranní družina neprobíhá, v provozu bude pouze odpolední družina v obvyklé délce do
17, 00 hodin v homogenních skupinách (každá třída tvoří jedno oddělení).

Upozornění:
Jedním z významných opatření je omezení kontaktů mezi jednotlivými osobami, proto jsme se rozhodli pro společné vstupy jednotlivých tříd do školy a čas společného příchodu, prosíme o dochvilnost:

1.A – čas 7,40h – vstup- zadní vchod do školy – rampa
1. B – čas 7,40h – vstup – hlavní vchod do šatny
3. A – čas 7,50h – vstup – ulice Baarova – u jídelny
3. B – čas 7,40h – vstup – ulice Baarova – u jídelny

2. A – čas 7,40h – vstup – hlavní vchod do šatny
2. B – čas 7,45h – vstup – zadní vchod do školy – rampa
4. tř. – čas 7,50h – vstup – Baarova ulice – u jídelny
5. tř. – čas 7,40h – vchod do staré budovy

Testování:
Děti budou testovány 2x týdně (pondělí a čtvrtek) antigenními testy LEPU RAPID – odkaz video + odkaz leták v první vyučovací hodině ve své třídě nebo v místnosti k testování určené pod dohledem třídního učitele a asistenta pedagoga (provozního zaměstnance). Testování je dobrovolné – pokud rodič nesouhlasí s testováním, nemůže se žák účastnit prezenční výuky (absence bude evidována jako omluvená, škola nemá povinnost zajistit tomuto žákovi distanční výuku). Testovat se nemusí děti, které se prokážou potvrzením o prodělané nemoci COVID – 19 v posledních 90 dnech.
Pokud dítě vykazuje známky respiračního onemocnění, musí zůstat doma, nesmí přijít do kolektivu. Pokud se příznaky objeví během dne, případně bude antigenní test pozitivní, bude dítě izolováno a informován zákonný zástupce, který si dítě odvede domů.

Odkaz- schéma 

Pozitivní test v pondělí – žák odeslán domů, podstoupí PCR test.
Pozitivní test ve čtvrtek – žák odeslán domů a spolu s ním celá třída. Pokud se pozitivita žáka potvrdí PCR testem, zůstává třída doma v karanténě a všichni žáci podstoupí PCR testy. Pokud se pozitivita žáka nepotvrdí, vrací se všichni do školy.

Stravování:
Obědy pro děti je nutné předem objednat.
Žáci se budou ve školní jídelně střídat po třídách a dle vnitřního režimu školy.

S sebou:
Děti musí mít 2 zdravotnické roušky na den a vhodné oblečení kvůli častému větrání a pobytu venku.
Učení dle platného rozvrhu, penál, svačinu, pití.
Přezůvky.

Doufáme, že tuto složitou situaci s rotační výukou a testováním společně zvládneme a děkujeme za schovívavost.

Vedení školy