Aktualizováno: Informace k pokračující distanční výuce

Aktualizováno: Informace k pokračující distanční výuce

Vážení rodiče, žáci,

dálkové vzdělávání podle vyjádření vlády bude zatím nadále pokračovat. Nouzový stav trvá do 20.11.2020.

Pokračujeme tedy ve stejném režimu, s malými kosmetickými změnami – rozvrh, vydávání obědů je stejné – jen, prosím, objednejte v tomto měsíci stravu pro děti.

  1. Stupeň – na prvním stupni povedou online výuku třídní učitelé a vyučující naukových předmětů. Pro ty, kteří se nemohou připojit k online hodinám, zůstává zachované zasílání úkolů emailem.
  2. Stupeň – na druhém stupni bude dále probíhat distanční výuka formou online hodin na Discordu. Zároveň budou žákům zadávány úkoly prostřednictvím webových stránek a následně vyhotovené budou uchovány po celý školní rok pro kontrolu ČŠI.

Po dobu uzavření školy, resp. školní družiny nehradíte úplatu za vzdělávání.

Moc Vám všem přeji zdraví, klid a vše to, co dnes tolik chybí a co tolik potřebujeme.

Držte se, prosím.

Zítra se uslyšíme, uvidíme alespoň online.

Iva Šreplová, řed. školy