Informace k hodnocení žáků a k předání vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021

Informace k hodnocení žáků a k předání vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021

Vážení žáci, rodiče,

hlavním způsobem hodnocení žáků za 1. pololetí školního roku 2020/2021 bude klasifikace.

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků v 1. pololetí škol. roku 2020/2021 bude vycházet:

  • z podkladů pro hodnocení získaných při osobní přítomnosti žáků ve škole,
  • z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání distančním způsobem,
  • přihlíženo bude k dalším skutečnostem ovlivňujícím výsledky vzdělávání, kterých žák v hodnoceném období dosáhl při distanční výuce.

Předání vysvědčení:

  • žáci 1. a 2. ročníku budou hodnoceni známkami. Výpis z vysvědčení (v listinné podobě) dostanou 28. ledna 2021 ve škole,
  • žáci 3. – 8. ročníku budou hodnoceni známkami, obsah vysvědčení bude sdělen zákonným zástupcům do 28. ledna 2021. Výpis z vysvědčení bude žákům předán po nástupu na prezenční výuku (nejpozději třetí vyučovací den, kdy je možná osobní přítomnost žáků na vzdělávání.

Mgr. Iva Šreplová, ředitelka školy