Informace k 16. 11. 2020 a třídním schůzkám

Informace k 16. 11. 2020 a třídním schůzkám

Vážení rodiče,

distanční výuka v pondělí 16. 11. 2020 nebude přerušena, pouze v tento den neproběhne online výuka. Učivo bude zadáno formou emailu nebo webu s konkrétními pokyny a informacemi od jednotlivých vyučujících.

Věříme, že volné dny všichni využijeme k upevnění zdraví.

Dále připomínáme, že asistentky pedagoga jsou připravené pomoci v online hodinách a spojují se s žáky následně individuálně – nabízí pomoc s úkoly, výkladem učiva, čtením a pomáhají s procvičováním zadané práce. Můžete se s nimi kontaktovat na discordu nebo přes třídní učitele.

Třídní schůzky, které jsme měli naplánované na 19. 11. 2020, se díky nouzovému stavu vyhlášenému opatření neuskuteční. Den, čas a formu konání schůzek Vám včas sdělíme.

kolektiv školy