Den otevřených dveří 7.3.2023

Den otevřených dveří 7.3.2023

V úterý 7. 3. 2023 nastalo dlouho očekávané odpoledne určené nejen zvídavým žákům školy, ale také rodičům a široké veřejnosti. Konal se Den otevřených dveří. Přípravy začaly již v průběhu února, kdy se promýšlela prezentace vzdělávacích oblastí. Přípravy vyvrcholily v pondělí 6. 3. v hodinách pracovních činností, kdy dívky z 9. třídy pro návštěvníky upekly perníkovou buchtu a připravily pomazánky. Na Dni otevřených dveří rozšířily pohoštění o slané tyčinky a šneky.

Paní učitelky z 1. stupně zase připravovaly dílničky pro nové školáky a společně s žáky 4. tříd vytvořily krásné výrobky v podobě kočiček, pejsků, šneků a narcisů. Pečlivě si předpřipravily tzv. polotovary každého výrobku a v době, kdy rodiče pokukovali po třídách a vstřebávali informace o organizaci školy a zápisu do 1. třídy, kompletovali s předškoláky a jejich pomocníky vybrané dárečky.

Druhý stupeň pro reprezentaci školy zvolil v dílnách výrobu dekoračních předmětů z přírodnin. V těchto prostorách se našlo také místo pro prezentaci zájmových útvarů školy. Byl k vidění 3D tisk, který využívají žáci v kroužku Elektrotechniky včetně funkčních modelů větrné i vodní elektrárny a tradiční keramika.

Do přízemí odborné učebny jsme se tradičně rozhodli umístit chemické pokusy, které každoročně provádí žáci osmého ročníku. V druhé části učebny si návštěvníci mohli vyzkoušet kódování informací, tak jak ho znali naši předkové, pomocí světelné signalizace. V této části učebny jste si mohli také složit jednoduché obvody pomocí stavebnic, které nově od letošního školního roku v rámci bloku elektrotechniky v pracovních činnostech skládají žáci 8. třídy. Nechyběla ani možnost změřit si krevní tlak nebo pozorovat zápis zakódované informace na papír pomocí robota ovládaného z počítače.

V 1. patře byly pro návštěvníky připraveny prezentace pomůcek na přírodopis a zbrusu nové pomůcky pro výuku robotiky a virtuální reality, které škola od září používá nejen ve výuce nové informatiky, ale také jako vhodný doplněk do ostatních předmětů (konverzace v cizích jazycích nebo prohlídka vzdálených míst).

V první uvedené učebně si návštěvníci mohli vyzkoušet na modelu člověka rozložení a sestavení orgánů lidského těla, na figuríně člověka resuscitaci nebo si vyzkoušet svoje znalosti v poznávání jarních květů či zkamenělin. Nahlédnout jste mohli také do mikroskopů a sestavit si potravinovou pyramidu. Pro nejmenší byla připravena pexesa s přírodovědnou tematikou i dendrofon.

V prostřední učebně žáci pracovali s robotickými stavebnicemi LEGO® Education 45300 WeDo 2.0 určenými pro výuku robotiky na prvním stupni a stavebnicemi LEGO® Education 45544 Mindstorms® EV3, se kterými pracují žáci druhého stupně. Sestavená vozítka nejrůznějších tvarů žáci oživovali prostřednictvím rozhraní bluetooth pomocí počítačů.

V poslední učebně si návštěvníci nasadili brýle Oculus Meta Quest 2 a rázem si potřásli rukou s robotem, splnily robotem uložené úkoly. Tato místnost byla pro nejmenší návštěvníky nejpopulárnější a rodiče je nemohli od těchto úkolů odtrhnout. Dostalo se také na dospělé, kteří se vypravili např. na Eiffelovu věž.

Nejvzácnější návštěvou Dne otevřených dveří byla paní starostka M. Čančíková. Paní starostka se zajímala zejména o nové pomůcky, se kterými žáci pracují od září 2022 podle nově vydaného školního vzdělávacího programu.

Zájem rodičů i žáků byl poměrně velký a v některých okamžicích jsme měli co dělat, abychom vše stihli. Velké poděkování patří žákům, učitelům i vychovatelkám, kteří byli celé odpoledne k dispozici zájemcům a trpělivě odpovídali na všechny otázky a zajišťovali prohlídku všech provozů školy.

Věříme, že tato forma představení vzdělávací nabídky školy má svůj význam a že se s řadou návštěvníků setkáme na zahájení příštího školního roku.

Vedení školy