Adaptační pobyt pro naše prvňáčky 2020

Od 26.8.2020 do 28.8.2020 probíhal na naší škole první adaptační pobyt pro naše prvňáčky. Pobyt byl zaměřen na seznámení se školou hravou formou. Byl rozdělen na tři tematické dny. První den si děti prošly celou školu, poznaly se navzájem, seznámily se s okolím školy a školní zahradou.Druhý den jsme šli do tělocvičny, kde děti plnily různé sportovní úkoly. Závěrečný třetí den se uskutečnila zábavná hra “hledání pokladu “, který byl úspěšně nalezen. Všechny tři dny proběhly k velké spokojenosti dětí. Program byl pestrý a děti si ho velice užily. Potěšilo nás, že pobyt splnil svůj účel a prvňáčci odcházeli s tím, že se do školy těší.