Adaptační pobyt budoucích prvňáčků

Adaptační pobyt budoucích prvňáčků

Ve dnech 30.8. – 31.8.2021 proběhl v naší škole druhý ročník adaptačního pobytu pro nové prvňáčky, kdy se hravou formou mohli seznámit se školou, kam 1.9. 2021 nastoupí a kde je přivítají mile paní učitelky.

Ve dvou dnech si děti hrály, tvořily, sportovaly a také hledaly. Paní Rohlíčková si totiž pro děti připravila bojovou hru, nechala je plnit zadané úkoly a poklad. Legenda totiž praví, že kdysi dávno žila ve škole hodná paní Rohlíčková. Starala se o školu a děti. Když zemřela, její duch zůstal ve škole nadále a chránil ji. Říká se, že zde paní Rohlíčková ukryla poklad pro hodné děti. Aby ho našly, musí splnit několik úkolů. Každý úkol je jedním z klíčů k nalezení pokladu.

Budoucí prvňáčci poklad ve staré budově školy opravdu našli a protože patří k hodným dětem, neměli se čeho bát. Žádný budoucí žáček nebyl zapsán do knihy pro”zlobivce”.

Celý adaptační pobyt proběhl v družné náladě s velkou účastí, byl pestrý a děti i paní asistentky si ho velice užily.

Asistentky pedagoga ZŠ