ABSOLVENTSKÉ PRÁCE

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE

Vážení rodiče, milí žáci,

pro školní rok 2022/2023 jsme pro žáky 9. třídy připravili novinku – ABSOLVENTSKÉ PRÁCE. První ročník tohoto projektu přináší žákům na základní škole možnost reálně si vyzkoušet zpracování textů z různých zdrojů (knižní publikace, internet, rozhovor), správnou citaci zdrojů, vystupování na veřejnosti i obhajobu vlastního projektu před odbornou komisí. Tento projekt, do kterého se žáci hlásí dobrovolně, pro ně mimo již uvedených dovedností přináší také plus do hodnocení pro obě pololetí v hlavních předmětech. Pro letošní školní rok je na výběr z 30 témat. Práci budou žáci průběžně konzultovat se svým vedoucím, který zohlední přístup při jejím zpracování v hodnocení také ve svém předmětu. Obhajoba prací proběhne v červnu před odbornou komisí, od níž žáci obdrží výsledné hodnocení odevzdané práce i její obhajoby.

Možnost pro přihlášení pro žáky do tohoto projektu je do pátku 11. 11. 2022. Seznam témat je ke stažení zde. Více informací k projektu vám sdělí PhDr. Jan Hamerník, zástupce ředitelky školy pro II. stupeň (hamernik@skolajinocany.cz).