Platba za školní družinu

Platba za školní družinu

PLATBA ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU 1. pololetí školního roku 2023/2024

částka 250,- měsíčně – ranní + odpolední družina (září – prosinec 1 000,- Kč)

ranní družina 50,- měsíčně (platba pro děti, které navštěvují pouze ranní družinu)
(září – prosinec 200,- Kč)

Platbu uhraďte na účet školy
Č.Ú – 182115334/0300 do zprávy zadejte – Jméno dítěte – družina
do 30. 9. 2023