Platba za školní družinu

Platba za školní družinu

PLATBA ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU 2. pololetí školního roku 2022/2023

částka 250,- měsíčně – ranní a odpolední družina (leden – červen 1 500,- Kč)

ranní družina 50,- měsíčně (leden – červen 300,- Kč)

Platbu uhraďte na účet školy
Č.Ú – 182115334/0300 do zprávy zadejte – Jméno dítěte, družina
do 28. 2. 2023