Základní škola Jinočany


Přejdi na obsah

Školní jídelna

Důležité informaceVnitřní řád ke stravování žáků ZŠ naleznete ZDE


Platba za obědy v ZŠ Jinočany 2019/2020

Omlouvání stravného žáků ZŠ do 7.30 hodin na tel. čísle: 792 303 020.

Děti od 7 - 10 let - 26,- Kč
Záloha na stravné pro děti v ZŠ činí
520,- Kč měsíčně

Děti od 11 - 14 let - 28,-Kč
Záloha na stravné pro děti v ZŠ činí
560,- Kč měsíčně

Zálohy budou hrazeny bezhotovostně trvalým příkazem na účet MŠ.

ČÍSLO ÚČTU: 266939154/0300

Variabilní symbol dítěte uvádějte vždy do pole pro variabilní symbol VS
(VS pro platbu bude vyvěšen v ZŠ).


Do zprávy pro příjemce napište - stravné ZŠ a jméno dítěte.

Z M Ě N A
-termín úhrady nejpozději do 20. dne měsíce předcházejícího stravování (např. do 20.2. na březen) !!! Je nutné tento termín dodržovat.
Vyúčtování stravného se bude provádět
v pololetí a na konci školního roku.


Úhrady v hotovosti pouze v nejnutnějších případech u pí. hospodářky
v budově
MŠ tel.: 792 303 020.
Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku