Základní škola Jinočany


Přejdi na obsah

Školní družina

Důležité informace


Informace pro rodiče ŠD:

1. Provoz ŠD je PO - PÁ: 6.45 - 7.45 hod.
11.45 - 17.00 hod.

Odchod dítěte ze ŠD upravte prosím tak, aby dítě mohlo využít
skupinových činností, v době cca. od 13.00 do 15.00 hod. Pátek je
dnem, kdy častěji odcházíme se ŠD mimo areál školy, upravte prosím
proto odchod dítěte tak, aby odešlo do 13.00 hod. nebo po 15.00 hod.
Není možné, aby dítě chodilo na vycházku se školní taškou.

2. Za pobyt v ŠD se platí 220,- Kč za měsíc. Ranní družina pro děti nepřihlášené do ŠD je za částku 50,- Kč. Platí se v hotovosti u paní hospodářky základní školy. Je možné zvolit platbu pololetní, nebo roční a platbu je nutné uhradit: I. pololetí v září, II. pololetí v únoru (do 15.dne v měsíci).

3. Odchod ze ŠD označí rodiče v přihlášce (hodinu a způsob odchodu - zda jde dítě samo nebo má doprovod). Nahlášený odchod děti dodržují.

4. Má-li být dítě (odcházející samo) uvolněno dříve nebo později než je uvedeno na přihlášce, musí rodiče (pouze zákonný zástupce = otec, matka) napsat písemnou omluvenku s uvedením jména, data a hodiny odchodu, větou: "Za své dítě přebírám po uvolnění plnou zodpovědnost" a podpis zák.zástupce. Bez omluvenky nebude dítě ze ŠD uvolněno. Na telefonické zavolání NEBUDE DÍTĚ ze ŠD PROPUŠTĚNO!

5. Dítě, které odejde dříve s doprovodem než má uvedeno v přihlášce, nemusí mít omluvenku, doprovod se pouze zapíše u vchodu do sešitu odchodů. (Doprovod: zák.zástupce/osoba pověřená)

4. Do družiny děti přinesou : 1 balení papírových kapesníků, tekuté mýdlo a 4 ks
toaletního papíru. (Dle potřeby se opakuje v pololetí.)

5. Na vycházky si děti přinesou převlečení vhodné dle ročního období,
oblečení si uloží do šatny.

6. Na odpoledne je nutné, aby si dítě přineslo z domova svačinu a pití.

7. Dítě je povinno dodržovat : "Řád školní družiny" a Školní řád" !

8. Za cenné věci a vyšší finanční obnosy ŠD ani ZŠ neručí.

9. Telefonické spojení do ŠD

- telefon školy: 775582821
- vychovatelka Šejvlová od 11.45 - do 17.00hod.: 775582822
- vychovatelka Jabůrková od 11.45 - do 17.00hod.: 775582824
Vzor omluvenky ze ŠD zde

Řád ŠD naleznete ZDE

Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku