Základní škola Jinočany


Přejdi na obsah

Ochrana osobních údajů

Důležité informace


Základní škola Jinočany, příspěvková organizace, Pražská 54, 252 25 Jinočany, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje, které vyžaduje zákon i údaje se souhlasem subjektu. Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID grxmd7v, emailem na adrese info@skolajinocany.cz nebo poštou na adrese Základní škola Jinočany, Pražská 54, 252 25 Jinočany. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.Jmenovaným pověřencem pro školu je:

Pavel Havránek
Hlavní 113
Ptice, 252 18 Úhonice
IČ: 690 44 635
Tel: 732 278 308
ID DS: 2v7awpy
Email: havranek@gdprgov.cz

GDPR (NAŘÍZENÍ EU 2016/679)

Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku