Základní škola Jinočany


Přejdi na obsah

EU peníze školám

Projekty


Základní škola Jinočany se zapojila do projektu EU peníze školám, který je realizován v rámci operačního programu "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" (OPVK 1.4.).

Cílem projektu je zkvalitnění a zefektivnění výuky metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a využíváním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce a zvýšení efektivity práce se žáky prostřednictvím dělení hodin.

Do projektu jsou zapojeni všichni učitelé ZŠ Jinočany a samotná realizace bude probíhat po dobu dvou let.

Projekt je rozčleněn do tří základních oblastí:
- podpora materiálně-technického vybavení
- podpora vzdělávání učitelů (techniky a metody práce s cílem zkvalitnit výstupy)
- individualizace výuky (péče o žáka - talentovaní žáci, žáci s obtížemi…)

Naše škola se zaměřila na tyto základní oblasti: čtenářská gramotnost, ICT a přírodovědná oblast.

Z dotace bylo pořízeno vybavení počítačové učebny, interaktivní tabule a další pomůcky pro zkvalitnění výuky ve škole.Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku