Základní škola Jinočany


Přejdi na obsah

Aktuality
_______________________________________________________________________________________________


Dopravní odpoledne ve školní družině

_______________________________________________________________________________________________


Žáci prvních tříd se zúčastnili preventivního programu "Veselé zoubky", který organizuje firma "Společnost dm drogerie markt s.r.o".
Zubní kaz zůstává i ve třetím tisíciletí nejrozšířenějším infekčním onemocněním, proto jsme s dětmi probrali správnou péči o zuby a prevenci zubního kazu. Nabyté vědomosti jsme si upevnili procvičováním na interaktivní tabuli, vyplnili jsme tématické pracovní listy. Nakonec děti dostaly krásný dárek v podobě taštičky s potřebami na čištění zubů.

Moc děkujeme za přínosný preventivní program.

Děti 1.A a 1.B


_______________________________________________________________________________________________


Doplatek na školu v přírodě

Prosíme o uhrazení doplatku na ŠvP - ve výši
1 050,- Kč. Platbu zasílejte na účet školy
Č.Ú - 182115334/0300 do zprávy zadejte - Jméno dítěte, třída - doplatek ŠvP
nebo hotově u paní hospodářky Veselé do
30. 4. 2019.

Děkujeme


_______________________________________________________________________________________________


Gratulujeme všem výhercům recitační soutěže.

Fotografie ze soutěže naleznete ZDE


_______________________________________________________________________________________________


1. číslo školního časopisu naleznete ZDE


_______________________________________________________________________________________________


PANGEA
- je mezinárodní matematická soutěž pro všechny děti, které rády počítají, a je unikátní v nabídce matematických úloh, které jsou inspirovány běžným životem každého z nás. Pro letošní rok byla zvolena témata - hudba, příroda a ekologie.
Patrony letošního roku jsou televizní publicista a moderátor Zázraků přírody - Vladimír Kořen a houslový virtuos Václav Hudeček.

V loňském roce se této sputěže zúčastnilo 45 787 žáků ze 473 škol v České republice.

Soutěž probíhá ve dvou kolech - školní a finálové kolo. Ti nejlepší ze školního kola budou pozváni na finále do Prahy. Žáci mají možnost ve školním kole soutěžit " offline" a zapisovat odpovědi do tištěných odpovědních lístků nebo "online".

V letošním školním roce jsem nabídla účast v této soutěži žákům páté třídy naší školy. Zúčastnilo se jich 12, z původně 17 přihlášených. Někteří byli nemocní, ale někteří to vzdali bez boje!
Zvolili jsme formu offline a žáci měli na vypracování odpovědí jednu vyučovací hodinu tj. 45 minut.
Pravda je, že úlohy nebyly vůbec jednoduché, ale naši páťáci počítají opravdu moc dobře a určitě v soutěži obstojí. Výsledky soutěže budou zveřejněny na začátku měsíce dubna.

A jak soutěž hodnotili samotní žáci?
" Byla to zábavná a logická doplňovačka" - Oliver P.
" Bylo to docela těžké, logické, ale i docela zábavné" - Mikuláš H.
" Soutěž byla velmi zábavná, z půlky těžká a z půlky lehká" - Sofi Ž.
" Soutěž se mi líbila protože to bylo lehké i těžké a logické" - Robin Š.
" Líbio se mi to, že to nebylo jen o počítání" - Martin H.
" Líbilo se mi, že to bylo logické a museli jsme zapojit hodně hlavu" - Lucka M.
" Soutěž se mi líbila, protože v ní byla logika!" - Adam Š.
" Soutěž se mi líbila, ale jako čtvrtletní test bych ji nechtěl. Ta soutěž byla moc hezky promyšlená" - Oliver a Sam M.
"Soutěž byla docela těžká, ale zábavná" - Bětka Č.


_______________________________________________________________________________________________


Exkurze do AMAZONU a projekce Divoká cesta do barmské říše

_______________________________________________________________________________________________


Informace k průběhu zápisu k povinné školní docházce naleznete ZDE

Prezentaci k zápisu naleznete ZDE

Kritéria pro přijímání dětí naleznete ZDE

ŽÁDOST O ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY dítěte pro školní rok 2019/2020 naleznte ZDE

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ pro školní rok 2019/2020 naleznete ZDE

Zápisní list do 1. ročníku - dotazník pro rodiče naleznete ZDE

_______________________________________________________________________________________________


Plavecký výcvik

Plavecký výcvik bude probíhat v Plavecké škole při TJ LOKOMOTIVA BEROUN od 14. 02. 2019 do 25. 04. 2019 (vždy ve čtvrtek), od 9,55 - 11,25 hodin.

Termíny: 14. 2., 21. 2., 7. 3., 14. 3., 21. 3., 28. 3., 4. 4., 11. 4., 25. 4.,

Náhradní termín za jarní prázdniny Jinočany (28. 2.) bude ve středu 20. 2. od 11,30 - 13,00 h

Výuku a pronájem bazénu pro
2. a 3. ročník hradí škola. Dopravu na plavání hradí rodiče po ukončení výuky.

Děti se budou první hodinu ve škole učit podle rozvrhu. Odjíždíme v 9,00h od školy. Návrat ke škole kolem 12,30h, poté odcházíme společně do školní družiny a poté na oběd.

Na plavání děti potřebují: plavky (chlapci nesmí mít dlouhé plavecké šortky), ručník, mýdlo, hřeben a plaveckou čepici, děvčata v případě potřeby gumičku do vlasů. Vše v igelitové tašce. Na plavání není vhodné dětem dávat větší sumu peněz, cenné předměty, jako jsou náušnice, řetízky, náramky, hodinky a telefony. S sebou pití a malou svačinu.


_______________________________________________________________________________________________


V úterý 12.2.2019 bude odvoz starého papíru.

Děkujeme všem za přinesený karton a papír._______________________________________________________________________________________________


Vážení rodiče!

V květnu/červnu 2018 máme naplánovanou školu v přírodě pro 100 žáků.
Uzavřeli jsme smlouvu se společností Star Line, se kterou máme dobré zkušenosti.
Předkládáme Vám základní informace ohledně ŠVP.

Termín konání:
30. 5. - 6. 6. 2018
Místo konání:
RS Star Line, Svatý Jan - Hrachov, 262 56
Stravování: 5x denně, pitný režim
Cena (ubytování, stravování, vychovatelé, zdravotník, noční služba, doprava): 3550,-- Kč
Záloha 2500,-- Kč bude vybírána v 1. polovině ledna 2019, doplatek v dubnu 2019.
Další informace: www.starline.cz


_______________________________________________________________________________________________


ŠKOLNÍ DRUŽINA

PLATBA NA DRUHÉ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019

600,- RANNÍ + ODPOLEDNÍ DRUŽINA

250,- RANNÍ DRUŽINA


Platbu, prosíme uhradit do
15. 2. 2019

na účet školy -
Č.Ú-182115334/0300

Do zprávy zadejte - Jméno dítěte, třída - družina

(Např. Karel Novák 1.B - družina)_______________________________________________________________________________________________

Gratulace:

Gratulujeme našim žákům, kteří v ZŠ Rudná obsadili třetí místo na turnaji ve vybíjené.

_______________________________________________________________________________________________


Míčové hry

Míčové hry se konají
každou středu od 14:00 do 15:30. Sraz je v
družině ZŠ, případně před školou pro děti, které do družiny nechodí.
Končíme tak, abychom v 15:30 již byli zpět ve školní družině.

S sebou - sportovní oblečení, obuv s vhodnou podrážkou, která nedělá
čáry a pití


Vzhledem k počtu přihlášených dětí, jsou přihlášené děti rozděleny na
dvě skupiny:

Mladší žáci - děti první, druhé a děvčata třetí třídy - vždy lichý týden

Starší žáci - děti ze čtvrté, páté, šesté třídy a kluci z třetí třídy - vždy sudý týden

_______________________________________________________________________________________________Ve čtvrtek se žáci zúčastnili programu, kde se dozvěděli, kde se vyskytují záchranné stanice, proč labutě v zimě tak často umírají a jak je možné je zachránit, proč lezou sovy do komína, jaké jsou příznaky vztekliny, čím se živí ježci, atd._______________________________________________________________________________________________

Dne 21. 11. 2018 vyrazili žáci prvního a čtvrtého ročníku na výlet do ČT.
Maminka žákyně nám zajistila vstup do studia, kde mohly děti vidět jak se natáčí pořad "Tajemství těla," a užít si tak atmosféru v zákulisí.
Výlet jsme zakončili v prodejně ČT, kde si děti nakoupily upomínkové předměty.
Výlet se všem moc líbil.


_______________________________________________________________________________________________


V říjnu se žáci naší školy zapojili do projektu Rozsviťme Českou republiku, který pořádá nadační fond Impuls. Jeho cílem je podpořit pacienty s roztroušenou sklerózou a zlepšit jejich možnosti a dostupnost léčby a rehabilitační péče.
Kampaň Rozsviťme ČR se zařadila mezi akce pořádané v rámci Světového dne RS, který vyhlašuje od roku 2009 Mezinárodní federace RS (MSIF) s cílem upozornit na úskalí nemoci, její léčbu a možnosti podpory pacientům s roztroušenou sklerózou.

Symbolem projektu se stala slunečnice. Její jadérka představují jednotlivé pacienty, okvětní lístky slunečnice aktivity NF
IMPULS. Stonek symbolizuje zdravou populaci, o níž se potřebují lidí s roztroušenou sklerózou opřít, a listy na stoncích znázorňují podané pomocné ruce rodiny či přátel. Každé ráno navíc slunečnice otáčí hlavu za sluncem a jde vstříc nové naději - tak, jako pacienti s vážnou diagnózou.

V rámci projektu se každoročně koná výtvarná soutěž pro děti školní i předškolní a jejím zadáním je namalovat libovolnou technikou právě slunečnici. Proto jsme při výtvarné výchově kreslili jak nejlépe jsme uměli a vybraná díla těch nejšikovnějších malířů jsme zaslali do soutěže. Prohlédnout si je můžete na
www.nfimpuls.cz a neváhejte dát hlas všem obrázkům, které se vám líbí.

Na začátku listopadu se pak ve škole konala beseda, při níž se žáci dozvěděli něco o životě s roztroušenou sklerózou, jak můžeme pomoct, pokud někoho s touto diagnózou máme v rodině, a hlavně si děti pomocí her vyzkoušely, jaké to je, když nás tělo tak úplně neposlouchá. Ve skupinách si poskládaly puzzle, ověřily si možnosti své paměti při "kimovce", jejímž cílem je zapamatovat si během krátké chvíle předměty ukryté pod šátkem, a v rukavicích skládaly věže z kostek a oblékaly plyšového medvěda. Toto byl asi nejtěžší úkol, protože vykonávat pro nás tak jednoduché, každodenní činnosti, je bez obvyklého citu v rukou úkolem téměř nadlidským. Možná ale o to větší to byla pro děti výzva a myslím, že všechny zadané úkoly plnily s chutí a s radostí.

Fotografie z besedy naleznete ZDE
_______________________________________________________________________________________________To, že letos uplynulo 100 let od vzniku Československé republiky, nemusíme připomínat. Oslav a zmínek proběhlo v médiích již spousta. I my, žáci školy a pedagogové, jsme si v tomto duchu připravili projektový den. Každá třída si během měsíce října připravovala svůj třídní projekt na dané téma a ve středu 31. 10. vystoupila se svou prezentací. 1. třídy si připravily vystoupení na téma postaviček z Večerníčků, 2. třída se věnovala dopravě v Praze - letecké, lodní, podzemní i pozemní, 3. třída nás rozveselila nejlepšími československými filmovými pohádkami a písničkami, čtvrťáci si připravili prezentaci s osobnostmi z oblasti literatury, divadla, hudby a filmu. Nejlepší sportovce Československé republiky představili žáci 5. třídy a naši nejstarší si připravili Československé NEJ z oblasti přírody, techniky i umění.
Součástí projektu byla také výstavka předmětů, které používali naši předkové. Množství přinesených předmětů nás ohromilo a moc za zapůjčení rodičům děkujeme. Zpestřením projektu byl i vědomostní KVÍZ o zajímavé ceny a diskotéka na hity 60. a 90. let.
Projektový den byl velmi úspěšný, dozvěděli jsme se spoustu nových informací o naší republice a všichni jsme si jej náležitě užili.

Fotogalerii naleznete ZDE_______________________________________________________________________________________________
UPOZORNĚNÍ

ODHLÁŠENÍ OBĚDŮ JE NUTNÉ NAHLÁSIT DO ŠKOLNÍ JÍDELNY
DO 7,30 hod
Tel. 792 303 020 (JÍDELNA)

________________________________________________________________________________________________


Organizaci školního roku 2018/2019 naleznete ZDE

________________________________________________________________________________________________


Desatero bezpečného Internetu

1. Nedávej nikomu adresu ani telefon. Nevíš, kdo se skrývá za monitorem.
2. Neposílej nikomu, koho neznáš, svou fotografii a už vůbec ne intimní.
3. Udržuj hesla k e-mailu i jinam v tajnosti, nesděluj je ani blízkému kamarádovi.
4. Nikdy neodpovídej na neslušné, hrubé nebo vulgární maily a vzkazy.
5. Nedomlouvej si schůzku na internetu, aniž bys o tom řekl někomu jinému.
6. Pokud narazíš na obrázek, video nebo e-mail, který tě šokuje, opusť webovou stránku.
7. Svěř se dospělému, pokud tě stránky uvedou do rozpaků nebo vyděsí.
8. Nedej šanci virům. Neotvírej přílohu zprávy, která přišla z neznámé adresy.
9. Nevěř každé informaci, kterou na Internetu získáš.
10. Když se s někým nechceš bavit, nebav se.________________________________________________________________________________________________Sběr papíru, baterií a tonerů - odvoz 2x ročně ( podzim a jaro)


Vážení rodiče,


od nového školního roku budeme opět sbírat:


- starý papír - svázané balíky novin, časopisů, kartonu, letáků, krabic, lepenky atd.

- vybité baterie - všechny typy z domácností (netekoucí, nelepkavé), ne autobaterie, ne průmyslové

- prázdné tonery - zabalené do sáčku nebo novin, ne válcovité


Děkujeme za pomoc při recyklohraní.

Kolektiv ZŠ________________________________________________________________________________________________Desatero správné výchovy malého čtenáře:

Doporučení MUDr. Martiny Celecké pedagogům i rodičům

1. Čtěte dětem nahlas a seznamujte je s knihami užod batolecího věku (leporelo, hračka).

2. Zaveďte čtení jako rituál před spaním.

3. U příběhu si povídejte, střídejte se ve čtení.

4. Trénujte čtení každý den. V 1. a 2. třídě by dítě mělo číst 10 až 15 minut denně nahlas, od 3. třídy aspoň občas nahlas. Se starším dítětem si čtěte potichu vedle sebe.

5. Jděte příkladem. Ukažte dítěti, že čtení je součástí vašeho běžného života
.
6. Nechte výběr knihy nebo časopisu na dítěti, ale pomozte mu.
Obsah by měl být přiměřený úrovni vývoje psychiky dítěte.

7. Objednejte dítěti předplatné časopisu, přihlaste je do knihovny, choďte do knihkupectví.

8. Dítě ke čtení motivujte. Projevujte zájem o to, co si prohlíží, co čte, chvalte jeho zájem o knížky, časopisy i komiksy.

9. Nikdy nepoužívejte čtení jako trest.

10. Elektronická média (počítač, televize, mobil, čtečky, tableta) nezakazujte, ale vymezte čas jejich používání.


Převzato z Učitelských novin 32/2014, ročník 117, 30. září 2014, str. 18Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku